publicerad: 2021  
stoft stoftet, plural stoft, bestämd plural stoften
stoft·et
substantiv
[ståf´t]
(obestämd mängd av) mycket små partiklar
JFR 2damm
stoftkorn; stoftmoln
radio­aktivt stoft; askan föll i ett fint stoft
äv. (rest av) kropp av död person
stofturna
stoftet av den av­lidne fördes till minnes­lunden
krypa/kräla i stoftet visa sin under­dånighet eller obetydlighetden en­skilde ska inte behöva kräla i stoftet för myndigheterna
skudda stoftet av sina fötter något ålderdomligt, ur­sprungligen biblisktge sig av från ortenan­klagelserna fick honom slutligen att skudda stoftet av sina fötter
belagt sedan 1526 (i allmän bet.); 1727 (om död kropp); trol. av lågtyska stof med samma betydelse; besläktat med stybb, stöv