publicerad: 2021  
stomi stomin stomier
stomi·er
substantiv
stomi´
öppning mellan inre organ och huden som åstad­kommits genom operation
stomibandage; stomioperation; stomipåse; kolostomi; trakeostomi
belagt sedan 1978; se ur­sprung till stomatit