publicerad: 2021  
1främmande ingen böjning
främm·ande
adjektiv
främm`ande
ny och fort­farande obekant i ett visst samman­hang
artfrämmande; väsensfrämmande
någon främmande
främmande för någon/något
främmande för någon
främmande för något
ett främmande an­sikte; främmande arter kan på­verka den biologiska mång­falden
spec. utländsk
främmande ord i svenskan; på­tryckningar från främmande makt; i främmande land; främmande språk
äv. som tar av­stånd från något
presidenten är inte främmande för att sätta in trupper för att bevara ordningen
äv. med konstruktions­växling
det är mig främmande att an­vända starka påtrycknings­medel
en främmande fågel se fågel
vilt främmande helt främmandemånga tyckte att hon var modig som vågade lifta med vilt främmande människor
belagt sedan 1430–50 (Hertig Fredrik av Normandie); fornsvenska främmandhe, ombildn. av äldre främadhe; av lågtyska vremede med samma betydelse; gemensamt germanskt ord, urspr. 'av­lägsen', bildat till fram i bet. 'från'
2främmande främmandet
främm·and·et
substantiv
främm`ande
ofta koll. gäst(er)
SYN. främmat
finfrämmande; storfrämmande
vi har främmande ikväll
belagt sedan 1526; se ur­sprung till 1främmande!!