publicerad: 2021  
strak strakt straka
adjektiv
dialektalt rak och stel om ben
belagt sedan 1456 (i sammansättn. -ben, som till­namn; (Arboga stads tänkebok)) fornsvenska straker; gemensamt germanskt ord, nära besläktat med 2sträcka!!