publicerad: 2021  
streber strebern strebrar
strebr·ar
substantiv
stre´ber
person som är helt in­riktad på att arbeta hårt och göra karriär ofta på bekostnad av andra
streberaktig; strebernatur; strebertyp
belagt sedan 1909; av tyska Streber med samma betydelse, till streben 'sträva'; jfr ur­sprung till 1sträva!!