publicerad: 2021  
1sträva strävade strävat
verb
strä`va
an­stränga sig för att upp­nå visst önskat till­stånd
någon strävar (efter något/att+verb)
någon strävar (efter något)
någon strävar (efter att+verb)
någon strävar (mot något) någon strävar (någonstans)
sträva efter makt; sträva efter att bli bättre; man måste ha ett mål i livet att sträva mot
äv. ta sig fram med an­strängning
sträva upp­för en lång backe; de strävade mot snål­blåsten och regnet
äv. i fråga om tänkt rörelse peka åt visst håll
torn­spiran strävar mot himlen
belagt sedan 1675; av lågtyska streven 'sticka upp; sträcka sig; an­stränga sig'; till sträv; jfr ur­sprung till streber
strävasträvande, strävan
2sträva strävan strävor
sträv·an
substantiv
strä`va
snedställt stöd som stöttar en (lutande) vägg spec. in­om gotisk arkitektur
belagt sedan 1756; av tyska Strebe med samma betydelse; till 1sträva