publicerad: 2021  
stresspåslag stress­påslaget, plural stress­påslag, bestämd plural stress­påslagen
stress|­på·slag
substantiv
stress`påslag
(hastig) upp­komst av stressymtom
lång­varigt stress­påslag; stress­påslag är en vanlig reaktion från kroppen när vi blir rädda
belagt sedan 1990