publicerad: 2021  
symtom symtomet, plural symtom, bestämd plural symtomen
eller
symptom symptomet, plural symptom, bestämd plural symptomen
sym·tom·et, symp·tom·et
substantiv
[symtå´m] el. [symptå´m]
(typiskt) tecken på viss sjukdom el. liknande
symtombild; abstinenssymtom; förkylningssymtom; stressymtom
symtom (något/sats)
symtom (något)
symtom (sats)
hon visade typiska symtom på influensa; medicinen tog bort symtomen men botade inte sjukdomen; kroppsliga symtom som ont i halsen och ont i huvudet
äv. bildligt
hans retlighet var ett symtom på att allt inte stod rätt till
belagt sedan 1730; av grek. sym´ptoma 'händelse; läge; fall'