publicerad: 2021  
strikt neutrum strikt, bestämd form och plural strikta
adjektiv
1 som ska följas på ett exakt sätt om regel eller dylikt
strikta säkerhetsåtgärder; en striktare över­vakning; de strikta reglerna på sjuk­huset
spec. i (mer el. mindre) logiska el. semantiska samman­hang stringent
"demokrati" i strikt mening; en strikt definition
äv. som inne­bär exakt tillämpning av före­skrift eller dylikt
strikt neutralitet; strikt ortodox (adverbial)
belagt sedan 1639; av lat. stric´tus 'stram', till string´ere 'klämma; dra åt'
2 som stämmer med vissa (traditionella) veder­tagna normer om person, handling eller dylikt
JFR korrekt
strikt (mot någon)
en strikt upp­fostran; han upp­trädde all­tid strikt (adverbial)
spec. om klädes­plagg eller dylikt korrekt och elegant men utan över­drifter
strikt klädsel; en strikt kritstrecks­randig kostym
belagt sedan 1780