publicerad: 2021  
1stril strilen strilar
stril·en
substantiv
1 perforerad del av före­mål som har funktionen att sprida vatten särsk. på dusch el. vatten­kanna
strilmunstycke
belagt sedan ca 1870; jfr sv. dial. solstril 'sol­stråle', strele '(vatten)stråle'; besläktat med 1strimma!!
2 fin vätske­stråle som t.ex. kommer ur stril
vattenstril
belagt sedan 1749
2stril strilet
stril·et
substantiv
ljud av vätska som strilar
strilet från duschen
belagt sedan 1911; till strila