publicerad: 2021  
strålkastare strål­kastaren, plural strål­kastare, bestämd plural strålkastarna
strål|­kast·ar·en
substantiv
strå`lkastare
an­ordning för koncentrerad avstånds­belysning, t.ex. med en ljus­källa som är placerad fram­för en parabolisk spegel som samlar ljuset i ett koncentrerat strål­knippe mot viss punkt
strålkastarkägla; strålkastarsken
bilens strål­kastare; ett utkikstorn försett med rikt­bara strål­kastare
belagt sedan 1887