publicerad: 2021  
strålning strålningen strålningar
strål·ning·en
substantiv
strå`lning
energiöverföring genom elektro­magnetisk våg­rörelse eller via olika slag av partiklar
strålning (från något)
elektro­magnetisk strålning; ultra­violett strålning; infra­röd strålning; strålning behöver inget materiellt medium för att fort­planta sig
vanligen om radio­aktiv strålning om ingen­ting annat an­ges
strålningsfara; strålningsrisk; strålningsskydd
belagt sedan 1845