publicerad: 2021  
stråtrövare stråt­rövaren, plural stråt­rövare, bestämd plural stråtrövarna
stråt|­röv·ar·en
substantiv
strå`trövare
historiskt rövare som var verksam på vägarna
belagt sedan 1536; jfr lågtyska stratenrover, tyska Straßenräuber