publicerad: 2021  
1sträng strängt stränga
adjektiv
1 som ställer hårda krav på upp­förande och lydnad särsk. hos barn
MOTSATS mild 2
sträng (mot någon)
stränga föräldrar; läraren var sträng men rätt­vis
äv. om handling eller dylikt
en sträng röst; en sträng förmaning; en sträng order; sträng disciplin; stränga krav; en sträng upp­fostran
spec. juridik
ett strängt straff; lagens strängaste straff
belagt sedan 1486 (testamente upprättat av finske lagmannen Hartwik Japsson (Arwidsson)); fornsvenska stränger; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'hårt vriden; stram'; jfr ur­sprung till strong
2 som ut­märks av krävande naturförhållanden särsk. låg temperatur
en sträng vinter; sträng köld; en sträng natur
äv. något ålderdomligt tung, besvärlig
ett strängt arbete
belagt sedan början av 1500-talet Nya Krönikans fortsättningar eller Sture-Krönikorna
3 mycket nog­grann
sträng diet; sträng sekretess; alla filmer under­kastades sträng granskning; kungaparet stod under sträng bevakning
i adverbiell an­vändning äv. absolut
strängt förbjudet; strängt personligt
strängt taget (adv.) om man tänker noga på sakensträngt taget är det ingen större skillnad mellan partiernas stånd­punkt i frågan
belagt sedan början av 1400-talet Svenska Medeltids-Postillor
2sträng strängen strängar
sträng·en
substantiv
spänd tråd av elastiskt material ur­sprungligen av sena, nu­mera ofta av nylon, metall eller dylikt
bågsträng; racketsträng
han lade en pil på strängen
sär­skilt om sträng som kan bringas att vibrera, på musik­instrument
stränginstrument; fiolsträng; gitarrsträng; nylonsträng
slå an strängarna på banjon; en sträng gick av mitt under konserten
äv. om annat trådliknande före­mål
klocksträng; navelsträng; nervsträng; ståndarsträng
äv. om lång­smal an­samling av viss före­teelse på marken, sär­skilt i kör­bana
mittsträng; snösträng
en sträng av grus mitt i kör­banan
spec. äv. matematik, fysik och data­teknik ordnad mängd av element t.ex. tecken
strängbehandling; teckensträng
äv. bildligt
känslosträngar
ha många/flera strängar på sin lyra ha många intressen eller talangerhon har många strängar på sin lyra – hon både sjunger och dansar bra
slå an en sträng hos någon väcka intresse hos någonkraven på trygghet genom fler poliser slog an en sträng hos många väljare
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska stränger 'sträng; vätske­stråle'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'ngt spänt'; nära besläktat med 1sträng!!; jfr ur­sprung till anstränga