publicerad: 2021  
studera studerade studerat
verb
stude´ra
läsa i syfte att förkovra sig på något (ofta akademiskt) om­råde
SYN. läsa 2
någon studerar (något/sats) (på/vid något)
någon studerar (något) (något)
någon studerar (något) (vid något)
någon studerar (sats) (något)
någon studerar (sats) (vid något)
han studerade flitigt in­för slut­tentan på kursen; hon har studerat filosofins historia
sär­skilt följa under­visningen i något ämne
han studerar engelska på universitetet; hon ligger i Lund och studerar till präst; han tänker studera utom­lands ett år; an­delen som studerar vid hög­skola ökar något
äv. utforska viss före­teelse
närstudera
hon studerade fjäll­rävens beteende
äv. försvagat (nog­grant) läsa eller iakt­ta
studera kartan; han studerade noga broschyren
äv. med ton­vikt på slutmålet
någon studerar (till något) (på/vid något)
någon studerar (till något) (något)
någon studerar (till något) (vid något)
studera till ingenjör på Tekniska hög­skolan
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska studera; av lat. stude´re 'bemöda sig om; ägna sig åt; ha intresse för'; jfr ur­sprung till studium
studerastuderande, studium