publicerad: 2021  
stil stilen stilar
stil·en
substantiv
1 typiskt sätt att vara ut­formad spec. i fråga om arkitektur, kläde­dräkt, litteratur, musik, måleri etc.
stildrag; byggnadsstil; jugendstil; klädstil; möbelstil
kolonner i jonisk stil; hon har all­tid klätt sig i samma stil; han målade i impressionistisk stil
spec. äv. typiskt sätt att bete sig vid viss aktivitet
gångstil; livsstil; löpstil
det är inte hans stil att bli avund­sjuk; festerna gick all­tid i samma stil
spec. äv. om sätt att ut­trycka sig språkligt
stilist; berättarstil; kanslistil; kåseristil
äv. fint eller riktigt (ibland personligt) sätt att vara eller upp­föra sig
JFR elegans
stilfull; stilsäker
en kvinna med en all­deles egen stil; det är ingen stil på honom; hitta sin stil; det är dålig stil att inte stanna och hjälpa till
äv. i en typ av ut­tryck för att något är av liknande slag som något annat
ett förtrollat ställe i stil med Alices Under­land; hon sa något i stil med att hon skulle ringa senare; en kriminalfilm eller något i den stilen; en val­kampanj i amerikansk stil
äv. om spec. typ av ut­förande in­om vissa idrotter
in­om skid­åkningen skiljer man mellan fri och klassisk stil
gamla stilen julianska kalendern
grekisk-romersk stil en brottnings­stil där man får ta grepp om mot­ståndaren bara ovan­för höfterna
i stor stil i stor skala eller på ett stor­slaget sättekipaget red fel­fritt och vann i stor stil
nya stilen den gregorianska kalendern
belagt sedan 1582; jfr fornsvenska stil 'skrivstift; griffel'; av lat. stil´us 'penna; pinne; skrivstift; skrivsätt; stängel'
2 viss enhetlig ut­formning av bok­stäver i alfabet enl. visst system, spec. för tryckning
stilsort; frakturstil; kursivstil
spärrad stil
äv. om mera till­fällig el. personlig ut­formning av bok­stäver vid skrivande för hand
JFR piktur
hennes namn var skrivet på kuvertet med stor stil
belagt sedan 1587 (i bet. 'handstil'); 1794 i allmännare bet.
3 något ålderdomligt skriftligt översättningsprov
studentstil
engelska stilar; rätta stilar
belagt sedan 1799