publicerad: 2021  
städa städade städat
verb
stä`da
ibland med partikel, sär­skiltupp ordna och göra rent i rum, lägenhet etc.
städare; städrock; flyttstäda; storstäda; vårsstäda
någon städar (upp) (något/någonstans)
någon städar (upp) (någonstans)
någon städar (upp) (något)
någon städar (upp) (efter någon)
städa lägenheten; städa (i) bad­rummet; städa, diska, tvätta och laga mat; städa efter ungarna; städa på skriv­bordet; städa upp lite innan gästerna kommer
äv. bildligt om att skapa (mer abstrakt) ordning, t.ex. i räkenskaper och dylikt
den nye chefen fick börja med att städa upp efter sin före­trädare
belagt sedan 1590; urspr. bet. 'ställa på sin plats'
städastädande, städning