publicerad: 2021  
subliminal subliminalt subliminala
sub·lim·in·al
adjektiv
sub`liminal
svag och omedveten men än­då av betydelse för beteendet om retning
tv-reklamen arbetar med subliminal på­verkan
belagt sedan 1960; till sub- och lat. li´men 'tröskel; in­gång'