publicerad: 2021  
succession successionen successioner
suc·cess·ion·en
substantiv
[sukse∫o´n]
det att efter­träda någon
spec. det att träda in i en annan persons rätts­förhållanden t.ex. på grund av döds­fall
successionsrätt
spec. äv. tronföljd
successionen var räddad när drottningen födde en son
apostolisk succession den obrutna arvs­följd som genom tiderna förbinder biskoparna med apostlarnagenom att biskoparna betraktas som apostlarnas legitima efter­trädare
belagt sedan 1544; av lat. success´io 'efter­trädande', till succe´dere 'gå in under; följa efter'