publicerad: 2021  
sufflett suffletten suffletter
suffl·ett·en
substantiv
sufflett´
upp- och nedfällbart skyddstak på bil el. barn­vagn; vanligen av tyg
JFR hardtop
fälla upp suffletten; en sport­bil med ned­fälld sufflett
belagt sedan 1799; av franska soufflet med samma betydelse, till souffler 'blåsa upp'; jfr ur­sprung till sufflé