publicerad: 2021  
1suga sög sugit sugen sugna, presens suger
verb
su`ga
1 dra in (något) i munnen genom att spänna läpparna och skapa under­tryck
SE 2sug
någon suger () något
någon/något suger något (ur någon/något)
någon suger något (ur någon)
någon suger något (ur något)
något suger något (ur någon)
något suger något (ur något)
suga på nappen; suga på en klubba; myggan suger blod
äv. i fråga om liknande effekt åstad­kommen av maskin eller dylikt
sugning; dammsuga
något suger (sätt)
något suger (in/upp) något
något suger (in) något
något suger (upp) något
den här damm­sugaren suger dåligt; damm­sugaren suger inte nöd­vändigtvis upp damm mer effektivt bara för att den har en stark motor
äv. i fråga om fästande eller dylikt med hjälp av under­tryck
sugfisk; sugfötter; sugkopp; sugpump
äv. bildligt var­dagligt ofta med partikelntag ta eller få kontakt med
någon suger någon/något
någon suger någon
någon suger något
någon suger tag (i någon/något)
någon suger tag (i någon)
någon suger tag (i något)
han lyckades suga en expedit; hon sög tag i hans arm
det suger i magen (på någon) se mage
sjön suger se sjö
suga musten ur någon se must
suga på ramarna se ram
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska sugha; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. succ´us 'saft'; jfr ur­sprung till suckat, sucka
2 starkt var­dagligt vara mycket dålig
någon/något suger
någon suger
något suger
deras nya platta suger
belagt sedan 1997; av engelska suck i bet. 'vara dålig' (vard.)
2suga sugan sugor
sug·an
substantiv
su`ga
typ av hårig, läpp­blommig ört med ofta blåa blommor
blåsuga; kritsuga; revsuga
belagt sedan 1638; till 1suga 1