publicerad: 2021  
sulfat sulfatet el. sulfaten, plural sulfat el. sulfater
sulf·at·et
substantiv
sulfa´t
salt av svavel­syra
kalciumsulfat; natriumsulfat
i sammansättn. sär­skilt med tanke på fram­ställning av pappers­massa
sulfatfabrik; sulfatmassa
belagt sedan 1798; bildn. till lat. sul´phur 'svavel'