SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grosshandel [grås`-] substantiv ~n gross|­handelnhandel som bedrivs mellan fabrikant och åter­försäljare eller mellan råvaru­producent och fabrikant och som då vanligen gäller större varu­partier handel.SYN.synonympartihandel JFRcohyponymdetaljhandel grosshandelsfirmagrosshandelsprissedan 1638till fra. gros ’grov’ el. ita. grosso ’stor; grov’; av lat. gross´us ’stor; tjock’