publicerad: 2021  
1sval svalt svala
adjektiv
som har tämligen låg temperatur i förhållande till det normala; spec. i fråga om sommarväder
JFR 1kall, ljum
sval (mot någon)
en sval juni­kväll; en sval bris; hon lade en sval hand på hans febriga panna; svalt klädd i en vit klänning (adverbial)
äv. bildligt om person, känsla eller dylikt kylig
hennes känslor för honom var ganska svala; han visade ett svalt intresse för dotterns studier; boken fick ett svalt mot­tagande
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska sval; urspr. trol. 'svidande' och besläktat med sv. dial. sväla 'bränna upp'
2sval svalen svalar
sval·en
substantiv
skåp för förvaring av mat, med något högre temperatur än kyl­skåp
ett kök med kyl och sval
belagt sedan 1962