publicerad: 2021  
1svensk svenskt svenska
adjektiv
som har att göra med Sverige
en svensk folk­visa; den svenska sommaren; svenskt med­borgarskap
spec. som har att göra med det svenska språket
de svenska dialekterna i Fin­land
den (kungliga) svenska avund­sjukan se avundsjuka
den svenska modellen se modell
belagt sedan 1292 (som tillnamn; (testamente upprättat av Karl Gustavsson till förmån för bl.a. Skänninge kloster (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska svänsker; bildn. till svear
2svensk svensken svenskar
svensk·en
substantiv
1 person med svenskt med­borgarskap
UD bekräftar att två svenskar har frihets­berövats
äv. all­männare om personer som bor i Sverige
enligt rapporten blir svenskarna allt bättre på att käll­sortera
belagt sedan 1558
2 person som identifierar sig med svensk etnicitet
han känner sig som både svensk och kurd
belagt sedan 1835