publicerad: 2021  
swap swappen swappar
swapp·en
substantiv
[swåp´]
finansiella transaktioner med (främst) valutor och värde­papper tillämpade av banker med internationell upp­låning i syfte att minska risker och kostnader vid ränte- och valutakurs­förändringar
swappa; valutaswap
belagt sedan 1994; av engelska swap '(ut)byta'