publicerad: 2021  
synod synoden synoder
syn·od·en
substantiv
[-å´d] el. [-o´d]
(lokalt) kyrko­möte
stiftssynod
(på/under/vid) synoden
() synoden
(under) synoden
(vid) synoden
äv. råd­givande församling av biskopar
biskopssynod
den heliga synoden i Ryss­land
äv. som beteckning på en riktning in­om den svenska hög­kyrkligheten
belagt sedan ca 1700; av grek. syn´odos 'samman­komst'