publicerad: 2021  
säkerhetsbälte säkerhets­bältet säkerhets­bälten
säker·hets|­bält·et
substantiv
`kerhetsbälte
an­ordning som förare och passagerare i bil, flyg­plan eller dylikt spänns fast med och där­igenom har större chans att klara en olycka el. en häftig in­bromsning
spänna på sig säkerhets­bältet
belagt sedan 1920; efter engelska safety belt med samma betydelse