publicerad: 2021  
särskild särskilt sär­skilda
sär|­skil·da
adjektiv
`rskild
1 som är skild (i rummet eller tiden) från an­knutna före­teelser
JFR egen 2
det finns sär­skilda gå­gator i centrum
belagt sedan 1579; till sär- och skilja
2 som har ett annor­lunda inne­håll el. är till för ett visst ända­mål etc.
sär­skild kurs i engelska; han spikade upp en sär­skild hylla för barnen; hon är känslig och man måste visa henne sär­skild hän­syn
äv. som är på sitt eget sätt
han har en sär­skild begåvning
äv. med positiv bi­betydelse
det är en all­deles sär­skild dag idag
belagt sedan 1733
3 som inte kan bytas ut mot någon annan (något annat) i visst samman­hang
jag letar efter en sär­skild person; är det någon sär­skild färg som önskas?
ofta substantiverat
jag tänkte inte på något sär­skilt; miss­tänker du någon sär­skild?
äv. med positiv värdering
det är något all­deles sär­skilt med honom
belagt sedan 1678