publicerad: 2021  
sätta igång satte satt, presens sätter
verb
sätta igång´
1 börja
någon/något sätter igång (att+verb)
någon sätter igång (att+verb)
något sätter igång (att+verb)
terminen har just satt igång
ofta i en sorts sam­ordnad konstruktion
sätta igång och jobba
belagt sedan 1889
2 få att starta
JFR utlösa
någon sätter igång något
sätta igång motorn
belagt sedan 1729
sätta igångigångsättande, igångsättning