publicerad: 2021  
sömnlöshet sömn­lösheten
substantiv
söm`nlöshet
det att inte kunna sova
JFR insomni
lida av sömn­löshet; lång­varig sömn­löshet kan in­verka negativt på hälsan
belagt sedan 1681