publicerad: 2021  
piller pillret, plural piller, bestämd plural pillren
pillr·et
substantiv
pill´er
liten tablett eller kula med något läke­medel
ett piller (mot något)
lugnande piller; äta piller; knapra piller; svälj pillret helt
äv. ut­vidgat
svälja det beska pillret acceptera något obehagligthon fick svälja det beska pillret och be om ur­säkt offentligt
belagt sedan 1578; ur lat. pil´ula 'liten kula'; jfr ur­sprung till pellet, pelota, pluton