publicerad: 2021  
tankstreck tank­strecket, plural tank­streck, bestämd plural tank­strecken
tank|­streck·et
substantiv
tank`streck
ett skilje­tecken i form av ett våg­rätt streck (–) med skilda funktioner, ibland med upp­gift att markera att en tanke­gång av­bryts och något oväntat följer, ibland (dubblerat) i stället för parentes
sätta ut tank­streck
belagt sedan 1804