publicerad: 2021  
taxeområde taxe­området taxe­områden
taxe|­om·råd·et
substantiv
tax`eområde
om­råde där viss taxa gäller särsk. vid tjänster vars pris är beroende av av­ståndet, t.ex. telefonering el. kollektiv­trafik
belagt sedan 1915