publicerad: 2021  
taxi taxin; som plural kan användas taxibilar
substantiv
tax´i
person­bil som kör passagerare mot betalning enligt fast­ställd taxa vanligen in­gående i ett organiserat nät
taxibil; taxichaufför; svarttaxi
ringa efter en taxi; beställa taxi; åka taxi; de tog en taxi till stationen
äv. om (organisationen för) alla sådana bilar i ett om­råde
i sammansättn. äv. om mot­svarande in­rättningar till sjöss och i luften
taxibåt; taxiflyg; sjötaxi
belagt sedan 1912; av engelska, franska taxi med samma betydelse; till franska taximètre, se ur­sprung till taxameter