publicerad: 2021  
taxis ingen böjning
tax·is
substantiv
tax´is
spontan rörelse hos (fri) organism eller cell som svar på direkt retning t.ex. i riktning mot en ljus- el. närings­källa; i fråga om djur el. växt
fototaxis; kemotaxis
taxis ut­förs t.ex. av bakterier som simmar mot en närings­källa
belagt sedan 1909; av grek. tax´is 'ordning'; jfr ur­sprung till taxonomi