publicerad: 2021  
tekniker teknikern, plural tekniker
tekn·ik·ern
substantiv
tek´niker
1 över­gripande benämning person som yrkes­mässigt ägnar sig åt teknik
beroendet av tekniker och specialister av olika slag ökade; industrin byggdes upp av ut­ländska tekniker; humanister och tekniker måste kunna tala med var­andra
i sammansättn. äv. som yrkesbeteckning
datatekniker; elektrotekniker; tandtekniker
belagt sedan 1850
2 person med viss (god) behärskning av sin verksamhets teknik ofta i sport­sammanhang, ibland i viss mot­sättning till styrka el. ut­hållighet
lagets spjut­spets var en bländande tekniker; tungvikts­mästaren var en dålig tekniker men kunde i gen­gäld slå hårt
ibland med negativ bi­betydelse
andre­violinisten var en god tekniker men det var ock­så allt
belagt sedan 1929