publicerad: 2021  
tandtekniker tand­teknikern, plural tand­tekniker
tand|­tekn·ik·ern
substantiv
tan`dtekniker
(titel för) person som yrkes­mässigt ut­för tekniska arbeten in­om tand­vården t.ex. till­verkning av proteser
belagt sedan 1871