publicerad: 2021  
telefonavlyssning telefon­avlyssningen telefon­avlyssningar
tele·fon|­av·lyss·ning·en
substantiv
[-få`n-]
hemlig av­lyssning av någons telefon­samtal ofta verk­ställd av polismyndighet
belagt sedan 1950