publicerad: 2021  
teleskop teleskopet, plural teleskop, bestämd plural teleskopen
tele·skop·et
substantiv
[-skå´p]
stor kikare för astronomiska observationer
Galilei såg Jupiters månar i sitt teleskop
i sammansättn. äv. för att beteckna att något består av delar som kan skjutas in i var­andra
teleskopantenn; teleskopfyr; teleskopmast
belagt sedan 1711; till tele- och grek. skopei´n 'se, betrakta; under­söka'; jfr ur­sprung till mikroskop