publicerad: 2021  
temporär temporärt temporära
temp·or·är
adjektiv
temporä´r
som gäller bara för viss (begränsad) tid
sam­arbetet mellan partierna är bara temporärt; styrkan drog sig temporärt till­baka (adverbial)
äv. som inte ger bestående resultat
en temporär fram­gång
belagt sedan 1786; av franska temporaire med samma betydelse; till tempus