publicerad: 2021  
tendens tendensen tendenser
tend·ens·en
substantiv
tenden´s
1 (an­tydd) benägenhet till visst handlande eller dylikt
våldstendens
en tendens (till något/att+verb)
en tendens (till något)
en tendens (till att+verb)
en tendens (att+verb)
hon har en tendens att över­driva; han har tendens till dubbel­haka; tv:n har en tendens att flimra
äv. an­tydd ut­veckling i viss riktning
vissa tendenser till en konjunktur­uppgång; tendensen på börsen var vikande
belagt sedan 1782; av franska tendance med samma betydelse; till tendera
2 fram­hävande av (politiska) åsikter i syfte att på­verka särsk. i litterärt verk
tendensdiktning; tendensroman
en naturalistisk pjäs med stark social tendens
belagt sedan 1795