publicerad: 2021  
till handa
eller
tillhanda
till|­handa
adverb
[-han`da]
i (någons) inne­hav efter överlämning el. översändning; i formella samman­hang
svaret ska vara oss till handa före ons­dag; på det bruna kuvertet stod det "NN till handa"
gå någon till handa hjälpa någonhon gick sin hus­mor till handa och gjorde sig oumbärlig på gården
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska til handa; till hand