publicerad: 2021  
tillbehör till­behöret, plural till­behör, bestämd plural till­behören
till|­be·hör·et
substantiv
till`behör
lös del som kan an­bringas på apparat eller dylikt och som ofta ökar dess an­vändbarhet
tillbehör (till något)
cykelns till­behör; till­behören till datorn; en kamera med till­behör som filter och tele­objektiv
äv. om komplettering eller dylikt i all­mänhet
mål­tiden kompletteras med till­behör som sallader
belagt sedan 1558; efter lågtyska tobehöre med samma betydelse; jfr tyska zu 'till'; jfr ur­sprung till sybehör