publicerad: 2021  
tillblivelse till­blivelsen
till|­bliv·els·en
substantiv
till`blivelse
det att komma att existera
tillblivelse (av något)
världens till­blivelse
belagt sedan 1888