publicerad: 2021  
tillgivenhet till­givenheten
till|­given·het·en
substantiv
till`givenhet
det att vara tillgiven
tillgivenhet (för/mot någon)
tillgivenhet (för någon)
tillgivenhet (mot någon)
tillgivenhet (mellan några)
fatta varm till­givenhet för någon; känna till­givenhet för någon
belagt sedan 1739