publicerad: 2021  
tillgodohavande tillgodo­havandet tillgodo­havanden
till·godo|­hav·and·et
substantiv
tillgo`dohavande
ekonomisk fordran som ofta av gäldenären om­sätts i varor el. tjänster av mot­svarande värde
ett tillgodohavande (belopp)
hon har ett tillgodo­havande på 300 kronor i bok­handeln
belagt sedan 1872