publicerad: 2021  
tillståndsgivande ingen böjning
till·stånds|­giv·ande
adjektiv
till`ståndsgivande
som har rätt att ge till­stånd för viss typ av verksamhet
tillstånds­givande myndigheter
belagt sedan 1923