publicerad: 2021  
tinga tingade tingat
verb
ting`a
i för­väg försäkra sig om någon vara, tjänst eller dylikt
tinga någon/något
tinga någon
tinga något
tinga städ­hjälp; tinga rum på hotellet; hon hade tingat det första exemplaret av boken
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska þinga 'hålla ting; betinga; beställa'; till ting
tingatingande