publicerad: 2021  
1fiskal fiskalt fiskala
fisk·al
adjektiv
fiska´l
som har att göra med statens ekonomiska intressen
SYN. fiskalisk
fiskala åt­gärder; fiskala brott
belagt sedan 1834; av lat. fisca´lis med samma betydelse, till fis´cus '(penning)korg; stats­kassa'; jfr ur­sprung till konfiskera
2fiskal fiskalen fiskaler
fisk·al·en
substantiv
fiska´l
vanligen i sammansättn. (titel för) person med upp­gift att beivra lagöverträdelser
hovrättsfiskal; kammarrättsfiskal; tingsfiskal
belagt sedan 1639